Zaznacz stronę

Dlaczego potrzebujemy nowej Ustawy Zasadniczej? Opinia przedsiębiorcy

Konstytucja ma zabezpieczyć obywatela przed samowolą rządzących. Zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa i minimum jego obecności. Ma nie dopuszczać do deficytu budżetu państwa. Władza nie może zadłużać kraju, bo nie dysponuje własnymi pieniędzmi.

Referendum w Szwajcarii. Jak to wygląda w praktyce? Co warto wprowadzić w Polsce?

Referenda w Polsce są zwykle traktowane po macoszemu. Zobacz jak wygląda to w Szwajcarii, europejskiej kolebce demokracji bezpośredniej. Jaka nauka, z tego kraju, płynie dla Polski?

Jak referendum powinno być zorganizowane? Jakie pytania powinno zawierać?

Warto zastanowić się nad tym, co z punktu widzenia obywateli, ale także – potrzeb państwa byłoby najlepsze.

Ile jest warta wola 500 000 obywateli?

Podział na „my" i „oni" staje się coraz wyraźniejszy w Polsce. „My", to znaczy obywatele Rzczypospolitej i „oni", to znaczy władza. Zapisy Konstytucji i obowiązujące zasady wyborcze ubezłasnowolniły nas jako naród. I chociaż w Art. 4 Konstytucji mówi się, że naród...

czytaj dalej

Konstytucja USA

Pierwsza i najstarsza nowożytna konstytucja na świecie. Jej siłą jest prostota i elastyczność

Konstytucja SZWAJCARII

Konstytucja kraju, który jest wyspą-oazą pośród europejskich burzliwych wód

Projekt ZPP/WEI

Projekt Konstytucji RP opracowany kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego